Välkommen till ENN Advokatbyrå

Genom vårt kontor i Stockholm biträder vi svenska och utländska klienter i juridiska frågor kopplade till deras affärsverksamhet. Detta innebär exempelvis att vi analyserar olika juridiska frågeställningar och lämnar förslag till hur våra klienter ska agera för att på bästa sätt tillvarata sina intressen. Vi upprättar avtal och medverkar vid förhandlingar i de juridiska frågor som kan uppkomma inom våra klienters verksamhetsområden.

ENN har väl etablerade kontakter med advokatbyråer i flera länder i Europa.

På ENN finns särskild kompetens avseende transaktionsjuridik, fastighetsjuridik, processer och skiljemannauppdrag, bolagsjuridik samt inom sportjuridik. En närmare beskrivning av vår verksamhet återfinns under rubriken Verksamhetsområden.